Interview (Dutch/French)

Photo: Jürgen Hillenbach

 

Gesprek met Volkmar Mühleis, door programmamaker Paul Vandenberghe, De Pianofabriek

PF: Volkmar, jij timmert als muzikant al een tijdje aan de weg. Je hebt ook een aantal CD’s opgenomen o.m. in de Pianofabriek. Hoe zie je zelf je evolutie als muziekmaker nu en in de toekomst?

V.M.:Ik werk in twee richtingen, met ’mein Bruder Karin’ rond electronica, solo meer intiem en akoestiek. Mijn partner bij ’mein Bruder Karin’, Lutz Boddenberg, is een fantastische componist en producent, en ik ben zeer blij met hem te mogen samenwerken (als filmcomponist werkt hij bv. voor Arte, in andere projecten heeft hij o.a. met Wolfgang Flür van Kraftwerk gespeeld). In De Pianofabriek neem ik sinds 2002 al op, met veel dank aan de gedreven en bijzonder sympathieke technici! Zo heb ik in de laatste jaren drie solo-albums ingespeeld, waarvan ik het actuele in het najaar uitbreng, en ook met ’mein Bruder Karin’ komt er een nieuw album, ’dunkel’!

PF: Je woont al 10 jaar of meer in St-Gillis maar je komt ook nog geregeld in Duitsland. Is het niet moeilijk om als Duitstalige artiest aansluiting te vinden te vinden met de overwegend Franstalige culturele leven in Brussel?

V.M.: Ik hou van Sint-Gillis en zie me hier als buitenbeentje. Als Duitstalige zanger behoor je in Brussel natuurlijk tot het meest exotische wat je kan vinden, dus ik voel me goed in ’Fabrika Mundo’! Maar Duits en Frans en Brussel hebben het meest charmante gemeen wat ik me kan inbeelden, nl. de zangeres Barbara, die hier haar carrière begon. Over de verhouding Frans-Duits heeft zij een prachtig nummer geschreven: Göttingen. Ik betrek die tekst nu op Bruxxel, je zal het horen op ons concert!

PF: Hoe is de samenwerking tot stand gekomen met de maker van de video, Koen Cant?

V.M.: Koen is een collega van mij in Sint-Lucas Beeldende Kunst in Gent, waar ik les geef. Hij is videomaker en graficus. Voor ’mein Bruder Karin’ is hij op reis gegaan en heeft een treinrit van Nederland naar Vlaanderen gefilmd. Een schitterende video! Heel romantisch, en toch vrij van clichés.

En français…

PF: Volkmar, tu fais de la musique depuis pas mal de temps déjà. Tu as aussi enregistré quelques albums e.a. dans les studios du Pianofabriek. Comment vois-tu ton évolution en tant que musicien aujourd’hui et à l’avenir ?

V.M. : Je travaille dans deux directions, avec ‘mein Bruder Karin’ autour de l’electronique surtout et en solo plus intime et acoustique. Mon partenaire dans ‘mein Bruder Karin’, Lutz Boddenberg est un compositeur et producteur fantastique et je suis très content de pouvoir travailler avec lui.(Il a e.a.travaillé pour Arte comme compositeur de musique de film). J’enregistre au Pianofabriek depuis 2002 et j’en profite pour remercier les techniciens du studio qui sont très motivés et très sympas. Les dernières années j’ai enregistré en tout 3 albums et avec ‘mein Bruder Karin’ on en sortira aussi un nouveau prochainement qui s’appellera ‘dunkel’.

PF: Tu habites déjà depuis plus de 10 ans à St-Gilles, mais tu retournes régulièrement en Allemagne. N’est-ce pas difficile, comme germanophone, de s’intégrer dans le milieu culturel bruxellois majoritairement francophone ?

V.M. : J’aime St-Gilles et je m’y vois en quelque sorte comme un phénomène. A Bruxelles tu est, en tant que chanteur germanophone, du plus exotique que l’on y puisse trouver, donc je me sens bien dans ce « Fabrika Mundo ». Mais ce que l’allemand, le français et Bruxelles ont du plus charmant en commun c’est la chanteuse Barbara. Elle a commencé sa carrière ici ! Et sur la relation français-allemand elle a écrit une chanson magnifique « Göttingen » que j’interprèterai pendant notre concert adaptée à Bruxxel..

PF : Comment as-tu rencontré Koen Cant qui a fait la vidéo qui sera montré pendant le concert?

V.M. : Koen est un de mes collègues à St-Luc à Gand où j’enseigne. Il est vidéaste et graphiste. Pour ‘mein Bruder Karin’ il est parti en voyage et il a filmé un voyage en train de la Hollande vers la Flandre. Une vidéo magnifique : très romantique et néanmoins sans aucun cliché.